Logo

Briardens karakter

Denne artikkelen fikk jeg fra en oppdretter før jeg kjøpte min første briard, og jeg synes den beskriver briardens karakter på en god måte.

Utviklingen av gjeterhundene, gjeterens hjelpere, har i tidens løp gjennomgått flere forandringer, særlig når det gjelder deres karakteregenskaper. Fra de såkalte ''allround-hundene'' som man sœrlig forlangte ferdighet i gjeting, bevoktning og beskyttelse av, utviklet det seg spesialiserte hunder.

Beskyttelseshunden

som ble bragt med for å beskytte bølingen, ble utvalgt på grunnlag av sin fryktinngytende størrelse behendighet og sœrlig sin skarphet og aggressivitet. Denne forsvarsvillige hunden ble sœrlig brukt i tettbebodde og sterkt trafikkerte områder. I det store hundeleksikon (Tyskland) blir Beauceron og Briard sammen med Belgiske og Hollandske fårehunder regnet med til denne hundetypen.

Gårdshunden

som skulle beskytte hus og eiendom mot inntrengere, måtte virke avskrekkende. Derfor hadde disse for det meste sort pels og kroppsbygningen var kompakt og kvadratisk.

Gjeterhunden

skulle i ubebygde landdistrikter overveiende gjete og føre buskapen. I tillegg skulle den være i stand til å beskytte buskapen mot ulv og tyver. Dagens typiske gjeterhund som Polsk gjeterhund eller Border Collie viser riktignok ikke lenger noen utpreget beskyttelsesdrift. Den skal vœre noe aggressiv, men være i stand til å holde angreplysten innenfor visse grenser. Den er oppmerksom, liten, robust lettbygget, hurtig, utholdende og snar i vendingen. Den skal drive bølingen energisk sammen men ikke jage eller bite kveget, men bare klype for å unngå skader da syke aller skadde dyr gjerne betyr økonomisk tap. I motsetning til beskyttelseshundene som heller til å gjøre et raskt angrep og holde fast for å beskytte seg, flokken eller familiemedlemmer, har gjeterhunden påavlet bitehemming. Gjeterhunden kan derfor, ved opptrening til beskyttelseshund bare læres til å bite ved å utnytte jaktinstinktet. På grunn av denne høye pirreterskel for bestemte faser av bytteinnfanging (søke, forfølge, angripe, holds fast, drepe) og sin store lærevillighet, er den i hendene på en erfaren trener og gjeter meget lett å oppdra.

BRIARDEN

Briarden blir brukt til alle disse spesial oppgavene, alt etter hvilke den enkelte viser mest tilbøyelighet til. Det betyr at rasen som helhet prinsipielt har beholdt alle ferdigheter og anlegg.

Siden briarden i de senere år hovedsaklig blir holdt som ledsager og familiehund, endres de avlsmessige målsetninger særlig når det gjelder medfødt mistenksomhet. Mange av de opprinnelige anlegg kan familiehunden ikke utfolde. Tilbake blir lærevilligheten. Tilbøyeligheten til å innringe og den spesielle gave til å ikke slippe sine mennesker ut av syne.

Briarden er prinsipielt en intelligent, livlig og slu hund, som alltid er opplagt på arbeid eller lek, men som likevel formår å utstråle ro og autoritet. Den er en hund med hjerte og sjel, med ånd og initiativ med mot og energi. Dens enorme temperament kan alltids gi et rolig menneske svært mye å gjøre. Som typisk beskyttelseshund kan den utrettelig yte sine "tjenester". Man kan, på grunn av dens uvanlige evne til å konsentrere seg, nesten betegne den som samvittighetsfull. Den elsker, som alle hunder, å være nyttig. Dog er denne trangen særlig sterkt utpreget hos vår rase.

Briarden er i stand til å gjete og føre, ikke bare saueflokker, men også fjærfe, hester og andre dyr eller sågar holde barn under oppsyn. Den behøver lite øvelse for sine oppgaver. Det viktige er bare; at den nøye har forstått hva man venter av den. Forutsetningene er altså gjensidig forståelse og enhet mellom hund og eier. Eier/trener må være i stand til å vekke hundens kjærlighet til seg. På folkemunne hevdes, at langhårete hunder synes å være mer intelligente enn korthårede. De hadde lettere for å forstå og lære av menneskene. Også noen oppdrettere av Belgiske fårehunder, som det jo finnes både kort- og langhårede av, forfekter denne mening. Jeg selv er ikke sikker på om det virkelig er noe sant i det.

Helt sikkert er et derimot at Briarden på bunnen av sin sjel er svært saktmodig, følsom og hengiven, til tross for sin livlighet og initiativ en svært lydig hund. Med sin raske oppfattelsesevne, takket være sin intelligens, er den virkelig i stand til, veldig fort å forstå, manøvrere bølingen, eller andre oppgaver den blir satt til. Den er lett bevegelig og kraftfull, uten råhet, selv om den av herkomst er en djerv og brå gjeterhund. På grunn av sine gjeter egenskaper og sin utmerkede karakter er den en ideell familiehund, når den blir riktig oppdratt.

FOR Å SAMMENFATTE BRIARDENS GRUNNTREKK, SÅ ER DISSE

Selvstendighet, tilhørighet, hengivenhet, ømhet, føyelighet, følsomhet, mot, robusthet, energi, livlighet og omtanke, høy intelligens og klokskap så vel som hukommelse som går ut over det vanlige.
Nå er intet levende vesen perfekt, heller ikke Briarden. Finner den ingen ventil for sitt ofte enorme temperament eller den ikke kan få avreagert sitt kraftoverskudd, vil denne energibunten ganske fort stelle til med mye bråk. Dens feil kommer egentlig av dens fortrinn. Da Briarden bare gir sin kjærlighet til familiekretsen, kan den alene mot fremmede mennesker og hunder ofte bli temmelig ondsinnet dersom den ikke blir irettesatt i tide. Jeg kjenner Briarder som må sperres inne, når det kommer besøk, fordi de raser som berserker. Jeg vet også om Briarder som bevokter fremmede, og ikke tillater en bevegelse, når eieren ikke er tilstede. Dens naturlige mistro kan, p.g.a. dens kraft og størrelse, gjøre den ganske farlig, om den ikke blir ledet inn på fornuftige baner. Den er heller ikke glad i å være alene, og kan ettertrykkelig gi uttrykk for dette. En Briard ødela regelmessig innbo og løsøre når eieren lot den være alene.

Holdning og feilholdninger hos Briarder er prinsipielt avhengig av oppdragelse og nervefasthet. Siden Briarden er så fintfølende, blir den ved dårlig behandling fra sin eier, åndssløv, engstelig eller aggressiv. Dens bemerkelsesverdige reaksjoner, og dens intelligens kan bare utløses og utvikles hvis eieren, særlig i første leveår, ofrer mye tid på hunden. Briarden reagerer svært følsomt, når den blir vannskjøttet eller dårlig behandlet. Får den ikke tilstrekkelig oppmerksomhet, kan den til og med bli nevrotisk. Dens positive egenskaper er bare i stand til å utvikles hvis den får den kjærlighet og beskjeftigelse den har behov for, og det er en tilbørlig porsjon!